Działajmy wspólnie.
Bądź z nami!
Sport i Edukacja
Naszym celem jest dalsze szerzenie aktywnego spędzania czasu przez młodzież.
Nowe inwestycje
Atrakcyjny dla inwestorów powiat, to klucz do zwiększenia lokalnego budżetu oraz rozwoju technologii.
Ochrona środowiska
Nowoczesne systemy wspomagające podejmowanie decyzji planistycznych oraz zaawansowane analizy przestrzenne - wdrożenie ich pozwoli na zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych.

Kandydaci do Rady Powiatu

Jan Adam DĄBEK

Starosta Powiatu

Jan Adam DĄBEK

Starosta Powiatu

wieloletni Starosta Powiatu Piaseczyńskiego


Józef ZALEWSKI

wieloletni burmistrz Piaseczna

Józef ZALEWSKI

wieloletni burmistrz Piaseczna

wieloletni burmistrz Piaseczna


Paweł DZIEKANOWSKI

prawnik

Paweł DZIEKANOWSKI

prawnik

popierany przez Stowarzyszenie Niepokonani 2012


Grzegorz SZESTOWICKI

Grzegorz SZESTOWICKI


Ewa KUSTRA

nauczyciel dyplomowany

Ewa KUSTRA

nauczyciel dyplomowany

mgr matematyki


Postulaty:
• podniesienie jakości szkolnictwa
• zwiększenie dostępności młodzieży ze szkół zawodowych do szkół podnoszących kwalifikacje zawodowe
• wyrównywanie szans edukacyjnych

Dariusz MALARCZYK

prawnik

Dariusz MALARCZYK

prawnik

Członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego


Paweł BRYNDA

notariusz

Paweł BRYNDA

notariusz

wykształcenie wyższe


Postulaty:
• rozwój działalności Obrony Cywilnej Kraju w powiecie
• organizowanie i wspieranie programów pomocowych dla rodzin wielodzietnych
• organizowanie programów wspierających działalność oświatową szkół ponadgimnazjalnych

Anna KAROLAK

absolwent SGGW

Anna KAROLAK

absolwent SGGW


Małgorzata TYSZKA-HEBDA

Małgorzata TYSZKA-HEBDA


Katarzyna SZCZEPAŃSKA

działacz społeczny

Katarzyna SZCZEPAŃSKA

działacz społeczny


Sebastian KARAMAĆ

oficer Straży Granicznej

Sebastian KARAMAĆ

oficer Straży Granicznej

absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej


Postulaty:
• budowa żłobków i przedszkoli publicznych
• osiedlowe świetlice dla dzieci i kluby dla młodzieży
• bezpieczne miasto

Czesława MAZUR

Czesława MAZUR


Katarzyna STANIEK

nauczycielka

Katarzyna STANIEK

nauczycielka

absolwentka filologii polskiej


Rafał SZUMIGAJ

Rafał SZUMIGAJ


Maciej KOLENDA

nauczyciel historii

Maciej KOLENDA

nauczyciel historii

wykształcenie wyższe


Postulaty:
• cykle debat publicznych na temat powiazania wykształcenia z potrzebami lokalnego rynku pracy
• należna promocje najlepszych szkół zawodowych
• stała analiza kosztów utrzymania placówek oświatowych

Aneta SERAFIN-TRUSZKOWSKA

Aneta SERAFIN-TRUSZKOWSKA


Piotr KURDUSIEWICZ

magister zarządzania i finansów

Piotr KURDUSIEWICZ

magister zarządzania i finansów

konsultant i audytor


Postulaty:
• zwiększenie znaczenia szkół ponadgimnazjalnych
• zmiany w procesach urbanistyki

Wiesław WÓJCIK

radny Piaseczna, kadencji 2002-2006

Wiesław WÓJCIK

radny Piaseczna, kadencji 2002-2006


Leopold Antoni ZAWIŚLAK

Dyrektor GOSiR w Piasecznie

Leopold Antoni ZAWIŚLAK

Dyrektor GOSiR w Piasecznie

wykształcenie wyższe


Postulaty:
• praca na rzecz lokalnych społeczności
• rozwój sportu piaseczyńskiego

Łukasz Jan DĄBEK

Łukasz Jan DĄBEK


Anna MARECKA

sekretarz szkoły w Piasecznie

Anna MARECKA

sekretarz szkoły

absolwentka administracji


Postulaty:
• budowa sieci kanalizacji w miejscowościach m.in. Bogatki, Grochowa-Pęchery
• naprawy nawierzchni dróg powiatowych i gminnych oraz wojewódzkich

Teresa KOWALSKA

działacz społeczny

Teresa KOWALSKA

działacz społeczny

wykształcenie średnie


Postulaty:
• powiat piaseczyński powinien postawić na uporządkowany, przemyślany i bliski naturze człowieka

Jan RUTA

społeczny kurator sądowy, pracownik TP S.A.

Jan RUTA

społeczny kurator sądowy, pracownik TP S.A.

wykształcenie wyższe


Postulaty:
• wspieranie inicjatyw dających ludziom szanse na własne mieszkanie
• walka z bezrobociem poprzez wspieranie małej przedsiębiorczości
• poprawa funkcjonowania transportu miejskiego

Magdalena KAMIŃSKA

specjalista ds. sprzedaży

Magdalena KAMIŃSKA

specjalista ds. sprzedaży


Paweł ZACHARIASZ

pracownik WFOŚiGW

Paweł ZACHARIASZ

pracownik WFOŚiGW

mgr ekonomii


Postulaty:
• wspieranie i promowanie rozwoju komunikacji i infrastruktury
• tworzenie i rozwój organizacji pozarządowych

Cezary NIELESZCZUK

prywatny przedsiębiorca

Cezary NIELESZCZUK

prywatny przedsiębiorca


Postulaty:
• bardziej czytelne oznakowanie ulic i domów w mniejszych miejscowościach
• aktywizacja zawodowa mieszkańców na terenie gminy
• wspieranie inicjatywy STOP zaśmiecaniu lasów, pól i łąk

Dariusz ZIELIŃSKI

burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Dariusz ZIELIŃSKI

burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria

mgr pedagogiki


Postulaty:
• zagospodarowanie terenów i budynków będących własnością powiatu
• zmniejszenie bezrobocia poprzez tworzenie właściwych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i rolnictwa
• rozwój sieci dróg i komunikacji publicznej

Marek RUTOWICZ

absolwent SGGW

Marek RUTOWICZ

absolwent SGGW


Marianna KUREK

radna Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Marianna KUREK

radna Miasta i Gminy Góra Kalwaria

wykształcenie średnie


Postulaty:
• przeprowadzenie prac remontowych w Domu Pomocy w Górze Kalwarii
• remont i rozbudowa Szpitala w Piasecznie
• budowa hali sportowej przy Szkole Gastronomicznej w Górze Kalwarii

Robert KORNBERG

dyrektor szkoły

Robert KORNBERG

dyrektor szkoły

wykształcenie wyższe


Postulaty:
• zagospodarowanie powojskowego mienia w Górze Kalwarii
• wspieranie rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego
• pomoc uczniom niepełnosprawnym i ich rodzinom

Monika PEŁKA

kierownik biura handlowego

Monika PEŁKA

trener oraz choreograf

studentka pedagogiki


Postulaty:
• wspieranie rozwoju młodych, ambitnych ludzi w zakresie kultury

Jerzy KONGIEL

naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownicwa

Jerzy KONGIEL

naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownicwa

wykształcenie wyższe


Postulaty:
• rozwój powiatu dzięki połączeniu mojej wiedzy oraz doświadczenie połączone z inwencją twórczą i chęcią działania młodych ludzi, którzy znajda się w nowym samorządzie

Marianna KRÓL

pracownik WFOŚiGW

Marianna KRÓL

pracownik WFOŚiGW


Jerzy BICHTA

radny rady powiatu

Jerzy BICHTA

radny rady powiatu


Maria MIODUSZEWSKA

prawnik, przewodnicząca rady powiatu

Maria MIODUSZEWSKA

prawnik, przewodnicząca rady powiatu


Wacław BĄK

wiceprzewodniczący rady powiatu

Wacław BĄK

wiceprzewodniczący rady powiatu


Sławomir STOCZYŃSKI

pedagog, menedżer, samorządowiec, dyplomata

Sławomir STOCZYŃSKI

pedagog, menedżer, samorządowiec, dyplomata


Grzegorz SZEWCZYK

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP

Grzegorz SZEWCZYK

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP


Agata GREGORCZYK-JANIK

specjalista ds. promocji

Agata GREGORCZYK-JANIK

specjalista ds. promocji


Teresa KNAPCZYŃSKA

działalność gospodarcza

Teresa KNAPCZYŃSKA

działalność gospodarcza


Artur KRASOWSKI

dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych

Artur KRASOWSKI

dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych


Joanna KOWTUN

lekarka, dziennikarka

Joanna KOWTUN

lekarka, dziennikarka


Bożena POTERAŁA

radna rady powiatu trzech kadencji

Bożena POTERAŁA

radna rady powiatu trzech kadencji

wykształcenie wyższe


Postulaty:
• budowa dróg powiatowych wraz z kanalizacja deszczowa i chodnikami
• poprawa bezpieczeństwa publicznego
• promocja turystyki i zdrowego stylu życia

Marcin Jan OTRĘBA

nauczyciel, dyrektor przedszkola i szkoły

Marcin Jan OTRĘBA

nauczyciel, dyrektor przedszkola i szkoły


Małgorzata BOCIAŃSKA

doradca ds. spraw ubezpieczeń i inwestycji

Małgorzata BOCIAŃSKA

doradca ds. spraw ubezpieczeń i inwestycji

ekonomista


Postulaty:
• „Nasz Powiat - Nasza Gmina” dla każdego: od przedszkola do Seniora
• nasze lasy dla grzybiarzy nie dla śmieciarzy
• organizujmy dzienne domy opieki dla seniorów

Halina GOC

ekonomista, ławnik sądowy, pracownik samorządowy

Halina GOC

ekonomista, ławnik sądowy, pracownik samorządowy

wykształcenie wyższe


Postulaty:
• poprawa stanu dróg powiatowych
• propagowanie aktywnego trybu życia
• dbałość o równy i harmonijny rozwój powiatu piaseczyńskiego

Katarzyna KOSYCARZ

pracownik Urzędu Skarbowego

Katarzyna KOSYCARZ

pracownik Urzędu Skarbowego


Marta SULIMOWICZ

kierownik referatu

Marta SULIMOWICZ

kierownik referatu

wykształcenie wyższe


Postulaty:
• poprawa funkcjonowania Referatu Komunikacji i Transportu w Urzędzie Gminy Lesznowola
• modernizacja dróg powiatowych
• wspieranie i poprawa jakości nauczania w liceach piaseczyńskich

Aleksander KILJAŃCZYK

przedsiębiorca

Aleksander KILJAŃCZYK

przedsiębiorca


Marek PIKULSKI

ratownik, przedsiębiorca, ratownik, przedsiębiorca

Marek PIKULSKI

ratownik, przedsiębiorca, ratownik, przedsiębiorca

wykształcenie wyższe


Postulaty:
• dbałość o rzetelną wiedzę
• pełny dostęp do informacji
• rozwój szkolnictwa zawodowego

Joanna PAJĄKIEWICZ

radna rady powiatu trzech kadencji

Joanna PAJĄKIEWICZ

radna rady powiatu trzech kadencji


Jacek SZCZYTOWSKI

lekarz medycyny, radny dwóch kadencji rady powiatu

Jacek SZCZYTOWSKI

lekarz medycyny, radny dwóch kadencji rady powiatu

kierownik Przychodni FAM Medica


Sylwester PUCHAŁA

wójt Gminy Prażmów w latach 2000-2010

Sylwester PUCHAŁA

wójt Gminy Prażmów w latach 2000-2010

doświadczony samorządowiec


Witold TRZEPAŁKA

prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

Witold TRZEPAŁKA

prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

wykształcenie wyższe


Beata ZARADKIEWICZ

dyrektor szkoły w Tarczynie

Beata ZARADKIEWICZ

dyrektor szkoły w Tarczynie


Eugeniusz TOKAJ

leśniczy Lasów Niepaństwowych

Eugeniusz TOKAJ

leśniczy Lasów Niepaństwowych

wykształcenie wyższe


Postulaty:
• mój zawód - to praca w terenie i wśród ludzi, stąd bliskie są mi ich problemy

Małgorzata STRZEMIŃSKA

Małgorzata STRZEMIŃSKA


Stanisław STANKOWSKI

przedsiębiorca

Stanisław STANKOWSKI

przedsiębiorca


Kandydaci do Rady Gminy

Marcin KILIAŃSKI

politolog, doradca przy tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw

Marcin KILIAŃSKI

politolog, doradca przy tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw

współzałożyciel i zarządzający kilkoma organizacjami pozarządowymi


Aneta CZERNEK

dyrektor POIK w Konstancinie–Jeziornie

Aneta CZERNEK

dyrektor POIK w Konstancinie–Jeziornie


Anna Elżbieta JANUSZ

prezes Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Piaseczyńskiej

Anna Elżbieta JANUSZ

prezes Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Piaseczyńskiej

wykształcenie wyższe


Postulaty:
• rozwiązywanie problemów mieszkańców ziemi piaseczyńskiej - by żyło nam się lepiej

Grażyna ORŁOWSKA

radna rady miejskiej, nauczycielka

Grażyna ORŁOWSKA

radna rady miejskiej, nauczycielka

wykształcenie wyższe


Postulaty:
• budowa nowej szkoły podstawowej w Piasecznie
• pomoc ludziom starszym

Piotr BĄKOWSKI

mistrz Świata w Kickboxingu

Piotr BĄKOWSKI

mistrz Świata w Kickboxingu


Michał ŻUGAJEWICZ

geoinformatyk, specjalista GIS

Michał ŻUGAJEWICZ

geoinformatyk, specjalista GIS

wykształcenie wyższe


Postulaty:
• Cyfryzacja urzędów administracji publicznej w celu poprawienia efektywności i jakość wykonywanych prac.
• Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych do szkół.
• Darmowy internet WI-FI w parkach miejskich i skwerach.

Piotr JAROSZEWSKI

inżynier geodeta

Piotr JAROSZEWSKI

inżynier geodeta


Maria WIŚNIEWOLSKA

psycholog

Maria WIŚNIEWOLSKA

psycholog


Postulaty:
• wspieranie inicjatyw edukacyjnych
• aktywne umacnianie rozwoju zawodowego kobiet
• popieranie inicjatyw własnej działalności gospodarczej i przedsiębiorczości

Anna WÓJCIK

technik-handlowiec

Anna WÓJCIK

technik-handlowiec


Postulaty:
• zbudowanie parkingu typu „Park&Ride” przy dworcu PKP w Piasecznie
• modernizacja ulic oraz chodników
• stworzenie bezpiecznych dróg: wyniesienia (spowalniacze oraz lustra drogowe)

Ireneusz KUTYŁOWSKI

emerytowany nauczyciel

Ireneusz KUTYŁOWSKI

emerytowany nauczyciel

wykształcenie wyższe


Agata KULIK

inżynier, Politechnika Warszawska

Agata KULIK

inżynier, Politechnika Warszawska


Elżbieta LENARD

współwłaścicielka firmy marketingowej

Elżbieta LENARD

współwłaścicielka firmy marketingowej

inżynier środowiska


Postulaty:
• budowa chodników i ścieżek rowerowych
• budowa gimnazjum
• budowa domu kultury z salą widowiskową, kina i klubu dla mieszkańców Józefosławia

Elwira DWORAK

nauczyciel chemii i fizyki

Elwira DWORAK

nauczyciel chemii i fizyki

wykształcenie wyższe


Postulaty:
• poprawa infrastruktury drogowej (m.in. ścieżek rowerowych w Józefosławiu)
• przeciwdziałanie przeludnieniu istniejącej szkoły w Józefosławiu
• poprawa bezpieczeństwa w Józefosławiu

Hanna KRZYŻEWSKA

wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Hanna KRZYŻEWSKA

wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

emerytka


Postulaty:
• dokończenie rozpoczętych inwestycji, przede wszystkim drogowych
• poprawa istniejącej komunikacji zbiorowej, utworzenie nowej linii busowej
• realizacja jak największej liczby tras rowerowych i terenów publicznych (m.in. parków)

Michele MYDLAK

student

Michele MYDLAK

student

student Politechniki Warszawskiej


Postulaty:
• zadbanie o stan dróg oraz ich oświetlenia
• zadbanie o instalacje odwodnieniowe
• konserwacja i dalszy rozwój terenu rekreacyjnego „Balaton”

Zbigniew JAŚKACZEK

przedsiębiorca

Zbigniew JAŚKACZEK

przedsiębiorca

członek Rady Sołeckiej


Postulaty:
• poprawienie infrastruktury (chodniki, ścieżka rowerowa, ulice)

Magdalena BONIECKA-DUCHNA

naczelnik Wydziału Edukacji

Magdalena BONIECKA-DUCHNA

naczelnik Wydziału Edukacji

wykształcenie wyższe


Postulaty:
• działanie na rzecz edukacji – rozbudowa sieci szkół publicznych podstawowych i gimnazjów
• wspierania rozwoju sieci przedszkoli i żłobków, „przedszkola pod chmurką”
• promocji zdrowego stylu życia i sportu

Sebastian KACZYŃSKI

Sebastian KACZYŃSKI


Arkadiusz ZEWAR

inspektor w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Arkadiusz ZEWAR

inspektor w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

inżynier budownictwa


Ryszard BAJKOWSKI

Radny Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny

Ryszard BAJKOWSKI

Radny Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny


Aneta SŁOMBA

własna działalność

Aneta SŁOMBA

własna działalność


Tomasz RADZIEWICZ

Tomasz RADZIEWICZ


Zenobia TUSZYŃSKA

Zenobia TUSZYŃSKA


Alfreda KONOPKA

Radna Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny

Alfreda KONOPKA

Radna Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny


Szymon ZIEMSKI

dyrektor w firmie architektoniczne

Szymon ZIEMSKI

dyrektor w firmie architektoniczne


Danuta KALUGA

bibliotekarz, animator kultury, pedagog

Danuta KALUGA

bibliotekarz, animator kultury, pedagog


Michał CHOROSIŃSKI

Michał CHOROSIŃSKI


Bożena WIERZBICKA

Bożena WIERZBICKA

specjalista ds. marketingu

aktywnie pracuje społecznie na rzecz kombatantów i osób represjonowanych


Ryszard GREGORCZYK

przedsiębiorca

Ryszard GREGORCZYK

przedsiębiorca


Jadwiga MAGDZIARZ

wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny

Jadwiga MAGDZIARZ

wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny


Paweł ZIEMSKI

prawnik, legislator, urzędnik

Paweł ZIEMSKI

prawnik, legislator, urzędnik


Agata WILCZEK

sołtys sołectwa Habdzin

Agata WILCZEK

sołtys sołectwa Habdzin


Irena ŚLIWKA

radna Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny

Irena ŚLIWKA

radna Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny


Kazimierz DONIMIRSKI

Kazimierz DONIMIRSKI


Wojciech SZYNKIEWICZ

Wojciech SZYNKIEWICZ


Agnieszka KLIMEK

Agnieszka KLIMEK


Władysław MACHOWSKI

Władysław MACHOWSKI


Eugeniusz SZYMAŃSKI

Eugeniusz SZYMAŃSKI


Violetta REGULSKA-KRAWCZYŃSKA

Violetta REGULSKA-KRAWCZYŃSKA


Renata MATEŃKO

Renata MATEŃKO


Andrzej Stanisław POSIEWKA

Andrzej Stanisław POSIEWKA


Rozalia ZDULSKA

Rozalia ZDULSKA


Grzegorz LACH

Grzegorz LACH


Czewsława KSIĄŻEK

Czewsława KSIĄŻEK


Aleksandra FEDYNICZ-KOMOSA

Aleksandra FEDYNICZ-KOMOSA


Dorota PYSZYŃSKA

Dorota PYSZYŃSKA


Wojciech KOCHAŃSKI

Wojciech KOCHAŃSKI


Dariusz RYTKO

Dariusz RYTKO


Henryk MRÓZ

Henryk MRÓZ


Barbara WĘGROWSKA

działacz sportowy i samorządowy

Barbara WĘGROWSKA

działacz sportowy i samorządowy

doradca sadowniczy


Program wyborczy

Ochrona zdrowia

 

 

1. Zorganizujemy pracę szkół ponadgimnazjalnych z organizacjami oświatowo-terapeutycznymi w zakresie programów profilaktycznych dla młodzieży.
  
2. Będziemy wspierać działania organizacji pozarządowych promujących szeroki udział osób niepełnosprawnych w życiu wspólnoty powiatu.
  
3. Zapewnimy środki finansowe na sprawne działanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

 


Edukacja publiczna

 

 

1. Przeprowadzimy cykle debat publicznych na temat powiązania wykształcenia z potrzebami lokalnego rynku pracy - to jedna z najbardziej palących kwestii w rozwoju społeczności powiatu.

2. Będziemy dbać o należną promocję najlepszych szkół zawodowych - pomożemy im w organizacji olimpiad przedmiotowych.

3. Będziemy kontynuować stałą analizę kosztów utrzymania placówek oświatowych, zapewniając im godne warunki pracy dydaktycznej, wychowawczej i rekreacyjno-sportowej.

4. Nadal będziemy zapraszać młodzież szkół prowadzonych przez powiat do uczestnictwa w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.

5. Uruchomimy wszystkie przewidziane przez prawo i zadania powiatu mechanizmy sprawcze, aby powstrzymać migrację naszej młodzieży kończącej naukę.

 

 


Porządek publiczny

 

 

1. Zapewnimy w pełni efektywną pracę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - jednostki nowoczesnej wyposażonej zgodnie ze standardami UE, monitorującej sytuację w powiecie przez 24 godziny na dobę.

2. Zapewnimy sprawną koordynację współpracy samorządu powiatowego z samorządami gminnymi oraz służbami mundurowymi w sytuacji każdego zagrożenia.

3. Będziemy współfinansować jednostki Powiatowej Straży Pożarnej pod względem niezbędnego specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

 

 


Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy

 

 

1. Będziemy kontynuować aktywne wspieranie działań Powiatowego Urzędu Pracy.

2. Opracujemy i wdrożymy powiatowy program "Learning for work" (nauka dla pracy), stanowiący sympozja środowisk szkół zawodowych i przedsiębiorców chcących tworzyć nowe miejsca pracy.

3. Zorganizujemy cykl spotkać z przedsiębiorcami oraz ekspertami w sprawie rozwoju samorządu - Powiatowe Forum Samorządowego.

4. Rozpoczniemy opracowanie programu "Partnerstwo Publiczno-Prawne w powiecie".

 

 


Pomoc społeczna

 

 

1. Domy Pomocy Społecznej na terenie powiatu osiągnęły standard odpowiadający rygorystycznym przepisom Unii Europejskiej - władze powiatu nadal będą dbać o standardy życia środowisk osób starszych i niepełnosprawnych.

2. Będziemy wspierać promocyjnie i  finansowo działalność charytatywną prowadzoną przez organizacje pozarządowe i kluby wolontariatu.

3. Zapewnimy zniesienie barier architektonicznych w obiektach powiatowych.

4. Będziemy wspierać działalność organizacji zrzeszających kombatantów, emerytów i rencistów.

 

 


Kultura

 

 

1. Będziemy promować najlepsze imprezy kulturalne i najlepszych artystów wyłonionych podczas dorocznych konkursów na zadanie publiczne. Liderom życia kulturalnego zapewnimy mecenat władz powiatu.

2. Zapewnimy profesjonalne funkcjonowanie uratowanych przez władzę powiatu piaseczyńskiego zbiorów specjalistycznej Biblioteki Pedagogicznej,

3. Będziemy wspierać organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

4. Będziemy wspierać inicjatywy imprez sezonowych a Letniej Scenie Powiatowej.

5. Oddamy do użytku społeczności lokalnej zrewitalizowany Park Miejski z nowym ogrodzeniem, oświetleniem i systemowym zadrzewieniem zgodnym z wytycznymi konserwatora przyrody.

 

 


Infrastruktura komunikacyjna

 

 

1. Będziemy nadal koordynować programu integrującego połączenia kołowe i szynowe na obszarze powiatu. Nasz cel:  udowodnić właścicielom samochodów osobowych, że nie opłaca się stać w korkach - opłaca się korzystać z parkingów ("parkuj i jedź") oraz autobusów dowożących pasażerów do dworców PKP.

2. Będziemy kontynuować realizację porozumienia podpisanego przez powiat piaseczyński, wszystkie gminy wchodzące w jego skład, urząd Marszałkowski, władze Województwa Mazowieckiego oraz Koleje Mazowieckie - porozumienia, w myśl którego Koleje Mazowieckie zapewnią pasażerom nowoczesny tabor, a samorządy powiatu - remont stacji i wiat przystankowych oraz autobusową komunikację poprzeczną.

3. Nowo tworzona (lub rewitalizowana) infrastruktura kolejowa to cztery etapy komunikacyjne:

  • Warszawa - Czachówek i wahadłowo Warszawa - Góra Kalwaria
     
  • tor siekierkowski (obsługujący północą część powiatu) połączony z torem radomskim
     
  • Grójecka Kolej Wąskotorowa (forma komunikacji turystycznej i pasażerskiej między gminami powiatu)
     
  • trasa kolejowa "Berlin-Moskwa".

4. Zagwarantujemy mieszkańcom funkcjonowanie systemu komunikacji opartego o zintegrowany (jeden) bilet na wszystkie środki transportu.

5. Będziemy systematycznie remontować lub budować kolejne odcinki dróg powiatowych, chodników, szlaków rowerowych.

 

 


Nasza Gmina - Nasz Powiat

 

 

Zakochaj się w Powiecie Piaseczyńskim! Bądź częścią kulturalnej stolicy Mazowsza, przekonaj się na własne oczy jak wiele zmian dokonało się przez ostatnie kilka lat. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, od sporej dawki sportów ekstremalnych, przez rodzinny relaks wśród cudownej natury, po przeżywanie rozmaitych wydarzeń kulturalnych i historycznych. Bądź z nami!